A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition – Game chiến thuật hay nhất từ ​​Fantasy Flight Games

Oct 30, 2020
Games
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition v0.9.1.765 MacOS Tên Phần Mềm

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition – Game chiến thuật hay nhất từ ​​Fantasy Flight Games

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition là phiên bản chuyển thể kỹ thuật số của trò chơi board chiến thuật bán chạy nhất từ ​​Fantasy Flight Games. Trong suốt trò chơi, người chơi sẽ lan rộng tầm ảnh hưởng của mình trên khắp Westeros thông qua sự kết hợp giữa kế hoạch chiến lược, ngoại giao tài ba và sức mạnh quân sự. Là một trong những Ngôi nhà vĩ đại, bạn sẽ chinh phục bằng vũ lực, xây dựng liên minh, tập hợp dân cư trong thị trấn của mình, hay khéo léo ép đường đến Ngai sắt?

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar