Adobe Bridge CC 2020 10.1 – Phần mềm cần thiết cho người dùng Photoshop

Jan 13, 2020
Phần Mềm Đồ Họa
0 0
GOOGLE DRIVE Adobe Bridge CC 2020 10.1 FSHARE Adobe Bridge CC 2020 10.0.3 Adobe Bridge CC 2020 phiên bản khác Adobe Bridge CC 2020

Adobe Bridge CC 2020 10.1 – Phần mềm cần thiết cho người dùng Photoshop

Adobe Bridge CC cung cấp cho bạn quyền truy cập tập trung vào tất cả các tài sản truyền thông bạn cần cho các dự án sáng tạo của mình. Chỉnh sửa hàng loạt cầu-ccmột cách dễ dàng, thêm hình mờ và thậm chí đặt tùy chọn màu tập trung – Cầu đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn và giữ cho bạn ngăn nắp.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 10.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.13 trở lên

Cập nhật mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung