Adobe Bridge CC 2020 10.0.1 – Trình quản lý phương tiện mạnh mẽ cho Creative Suite

Jan 13, 2020
Phần Mềm Đồ Họa
0 0
Adobe Bridge CC 2020 10.0.1 Adobe Bridge CC 2020 phiên bản khác Adobe Bridge CC 2020

Adobe Bridge CC 2020 10.0.1 – Trình quản lý phương tiện mạnh mẽ cho Creative Suite

Adobe Bridge CC cung cấp cho bạn quyền truy cập tập trung vào tất cả các tài sản truyền thông bạn cần cho các dự án sáng tạo của mình. Chỉnh sửa hàng loạt cầu-ccmột cách dễ dàng, thêm hình mờ và thậm chí đặt tùy chọn màu tập trung – Cầu đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn và giữ cho bạn ngăn nắp.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 10.0.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.13 trở lên

Adobe Bridge CC 2020 10.0.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *