Adobe Dreamweaver 2021 – Thiết kế, viết mã và xuất bản các trang web và ứng dụng web dễ dàng

October 25, 2020
Graphics Design
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Adobe Dreamweaver 2021 v21.1 Adobe Dreamweaver phiên bản khác Adobe Dreamweaver 2021

Adobe Dreamweaver 2021 – Thiết kế, viết mã và xuất bản các trang web và ứng dụng web dễ dàng

Adobe Dreamweaver 2021 v21.1 Trang web đáp ứng macOS đa ngôn ngữ . Rất nhanh. Dreamweaver 2021 cung cấp cho bạn các cách nhanh hơn, dễ dàng hơn để thiết kế, viết mã và xuất bản các trang web và ứng dụng web trông tuyệt vời trên bất kỳ kích thước màn hình nào. Nhanh chóng tạo và xuất bản các trang web ở hầu hết mọi nơi với phần mềm thiết kế web hỗ trợ HTML, CSS, jаvascript và hơn thế nữa.

Có gì mới: Bản cập nhật

Adobe Dreamweaver CC 21.1

Tháng 10 năm 2020 (phiên bản 21.0) hiện đã có! Adobe Dreamweaver phiên bản 21.0 mang đến khả năng tương thích được cải thiện với các phiên bản hệ điều hành mới nhất (macOS và Windows) và sửa lỗi.
Ngoài ra, các quy trình công việc sau đây bị ngừng trong Dreamweaver phiên bản 21.0:
Tối ưu hóa hình ảnh
Danh sách các API đã ngừng hoạt động
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
Khả năng tương thích: macOS 10.13 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar