Adobe Photoshop Elements 2020 18.1 – Phần mềm chỉnh sửa / sắp xếp ảnh

May 15, 2020
Graphics Design
0 0
FSHARE Adobe Photoshop Elements 2020 18.1 GOOGLE DRIVE Adobe Photoshop Elements 2020 18.1 Adobe Photoshop Elements phiên bản khác Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements 2020 18.1 – Phần mềm chỉnh sửa / sắp xếp ảnh

Adobe Photoshop Elements 2020 18.1 Chọn đơn giản, dễ sử dụng và chia sẻ chúng qua in ấn, web, Facebook, v.v.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 18.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên
Cần có 7 tập tin cho các tính năng đa phương tiện

Leave a Reply

Skip to toolbar