Adobe Zii 4.5.0 – Cr@ck Full Bộ Adobe CC 2019

Adobe Zii 4.5.0 – Cr@ck Full Bộ Adobe CC 2019

Tự động tìm và vá tất cả các sản phẩm Adobe Ae-Ai-Ic-Id-Me-Pl-Pr-Ps đã cài đặt trong thư mục Ứng dụng.
Tự vá ứng dụng Adobe khi bạn thả nó trên Adobe Zii Patcher .

Nếu bạn đã cài đặt các sản phẩm Adobe trong một thư mục khác với Ứng dụng, vui lòng sử dụng cơ chế kéo và thả.

Nếu bạn có đăng ký Creative Cloud cho một số ứng dụng Adobe nhất định, bạn không thể vá các sản phẩm này . Chỉ vá những cái bạn không có giấy phép.

Nếu bạn đã dùng thử hoạt động hoặc hết hạn sau khi vá một ứng dụng, sẽ không có gì thay đổi trong giao diện Creative Cloud nhưng chương trình sẽ bắt đầu mà không gặp vấn đề gì.

Vì lý do thẩm mỹ, bạn có thể thực hiện thiết lập lại dùng thử bằng cách chạy hai lệnh này trong thiết bị đầu cuối:

sudo killall ACC DownloaderSync, Đồng bộ hóa Core Core Adobe AdobeDDemonemon Adobe Adobe Sáng tạo AdobeIPCBroker nút Hồi Adobe Dịch vụ máy tính để bàn Cài đặt Adobe Crash Phóng viên

sudo rm -rf, / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / SLCache / Mạnh, / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / SLStore / mật vụ / Thư viện / Bộ nhớ / thư viện / riêng tư / tmp / zx /Preferences/Adobe/.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.5.0:

Hỗ trợ một số ứng dụng được cập nhật gần đây.

YÊU CẦU

macOS 10.12 trở lên

Adobe Patch 2019 Ae.Ai.Ic.Id.Me.Pl.Pr.Ps.v4.0.4

https://www.fshare.vn/file/F42OZLRTGLCM

Adobe Patch 2019 Ai.Ic.iD.Pl.Pr.Ps.v4.0.3

https://www.fshare.vn/file/MAA94LBHAOB6

Adobe Zii 2019.v4.1.2

https://www.fshare.vn/file/GMKM7S53P1SK

Adobe Zii.2019 v4.2.7

https://www.fshare.vn/file/9IJTCU18UBPB

Adobe Zii 2019.v4.3.9

https://www.fshare.vn/file/ZLQLKQSFJ3I2

Adobe Zii 2019.v4.4.2

https://www.fshare.vn/file/KAFZFX29U76Y

Adobe Zii 2019.v4.4.4

https://www.fshare.vn/file/11P9U9F42KHH

Adobe Zii 2019.v4.4.5

https://www.fshare.vn/file/2B3AU6Z8WJOI

Adobe Zii 2019.v4.4.6

https://www.fshare.vn/file/WKT8CRKAH9JM

Adobe Zii 2019.v4.4.9

https://www.fshare.vn/file/AA98Z4AU3NPC

Adobe Zii 4.5.0

https://www.fshare.vn/file/FLG52LKT4UM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung