Adobe Zii 5.1.9 – Phần mềm kích hoạt full bộ adobe cc 2020

Adobe Zii 5.1.9 Adobe Zii phiên bản khác Adobe Zii

Zii 5.1.9 – Phần mềm kích hoạt full bộ Adobe cc 2020

Tự động tìm và vá tất cả các sản phẩm Adobe Ae-Ai-Ic-Id-Me-Pl-Pr-Ps đã cài đặt trong thư mục Ứng dụng.
Tự vá ứng dụng Adobe khi bạn thả nó trên Adobe Zii Patcher .

Nếu bạn đã cài đặt các sản phẩm Adobe trong một thư mục khác với Ứng dụng, vui lòng sử dụng cơ chế kéo và thả.

Nếu bạn có đăng ký Creative Cloud cho một số ứng dụng Adobe nhất định, bạn không thể vá các sản phẩm này . Chỉ vá những cái bạn không có giấy phép.

Nếu bạn đã dùng thử hoạt động hoặc hết hạn sau khi vá một ứng dụng, sẽ không có gì thay đổi trong giao diện Creative Cloud nhưng chương trình sẽ bắt đầu mà không gặp vấn đề gì.

Vì lý do thẩm mỹ, bạn có thể thực hiện thiết lập lại dùng thử bằng cách chạy hai lệnh này trong thiết bị đầu cuối:

sudo killall ACC DownloaderSync, Đồng bộ hóa Core Core Adobe AdobeDDemonemon Adobe Adobe Sáng tạo AdobeIPCBroker nút Hồi Adobe Dịch vụ máy tính để bàn Cài đặt Adobe Crash Phóng viên

sudo rm -rf, / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / SLCache / Mạnh, / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / SLStore / mật vụ / Thư viện / Bộ nhớ / thư viện / riêng tư / tmp / zx /Preferences/Adobe/.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 5.1.9:

Hỗ trợ một số ứng dụng được cập nhật gần đây.

YÊU CẦU

macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung