Aescripts BAO Boa – Plugin cho After Effects làm biến dạng các lớp dọc

December 31, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Aescripts BAO Boa 1.4.6 Aescripts BAO Boa

Aescripts BAO Boa – Plugin cho After Effects làm biến dạng các lớp dọc

Aescripts BAO Boa 1.4.6 cho After Effects
Boa là một plugin cho After Effects được xây dựng để làm biến dạng các lớp dọc theo đường dẫn mặt nạ.

Tính năng
Warp bất kỳ nguồn nào dọc theo bất kỳ đường dẫn mặt nạ nào
Xoay và xoắn dọc theo đường dẫn
Kiểm soát hoàn toàn vị trí bắt đầu, kết thúc, tỷ lệ và z dọc theo đường dẫn
Định nghĩa lưới và lấy mẫu phụ để kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh
Đùn và đường viền trong 3D!
Phản ứng với máy ảnh comp và ánh sáng Kết xuất
siêu nhanh Trang chủ
plugin hoàn toàn gốc

Leave a Reply

Skip to toolbar