Aescripts ContrastUp – Plugin tăng cường độ tương phản của hình ảnh

February 13, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Aescripts ContrastUp 2.2.2 Aescripts ContrastUp

Tăng cường độ tương phản của hình ảnh và điều chỉnh các phần bóng đổ, âm trung và vùng sáng.
Plugin ContrastUp cung cấp các thuật toán phức tạp để tăng cường độ tương phản và cải thiện chất lượng hình ảnh cho khung hình và hình ảnh video. Với nó, người dùng có thể điều chỉnh độ tương phản cục bộ và toàn cầu một cách dễ dàng và linh hoạt.

Và Shadows / MidTones / highlight cho phép người dùng điều chỉnh các phần khác nhau (tối nhất, trung âm và sáng nhất) của hình ảnh trong khi vẫn giữ được vẻ tự nhiên và không bị rung.

Leave a Reply

Skip to toolbar