Airtool – Kiểm tra trạng thái và cấu hình kênh wifi trên mac ở menu bar

Nov 18, 2020
Utilities
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Airtool 2.1 Airtool

Airtool – Kiểm tra trạng thái và cấu hình kênh wifi trên mac ở menu bar

Airtool là một ứng dụng thanh menu hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản để kiểm tra trạng thái và cấu hình kênh của bộ điều hợp Wi-Fi tích hợp, cũng như thực hiện chụp khung hình trên một kênh và nhiều kênh. Nó có thể được sử dụng cùng với Wireshark để cho phép bạn thay đổi cài đặt kênh trong khi thực hiện chụp khung hình trực tiếp. Ngoài ra, các ảnh chụp có thể được tự động tải lên CloudShark.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar