Allegorithmic Substance Designer – Tạo file Substance hoặc kết cấu bitmap

August 11, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Allegorithmic Substance Designer 2021.1.2 Allegorithmic Substance Designer phiên bản khác Allegorithmic Substance Designer

Allegorithmic Substance Designer – Tạo file Substance hoặc kết cấu bitmap

Substance Designer là một công cụ tổng hợp kết cấu dựa trên nút cho phép bạn tạo các tệp Substance hoặc kết cấu bitmap. Bạn có thể sử dụng nó để kết cấu nội dung và cũng có thông tin mô hình (ví dụ: bình thường, dịch chuyển, độ cong, v.v.). Nó chứa một thư viện rộng lớn các công cụ, tài liệu và các hiệu ứng thủ tục để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong một quy trình làm việc hoàn toàn không phá hủy.

Leave a Reply

Skip to toolbar