AMTEmu 0.8.1 – Activate trọn bộ adobe cc 2014 – 2017

AMTEmu 0.8.1 – Activate trọn bộ adobe cc 2014 – 2017

Gói này (AMTEmu) hỗ trợ các ứng dụng Adobe sau :amtemu

Adobe Acrobat DC
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat X
Adobe After Effects CC 2014 -> 2017
Adobe Animate CC 2015 -> 2017
Adobe Audition CC 2014 -> 2017
Nhân vật hoạt hình Adobe
Adobe Dreamweaver CC 2014 -> 2017
Adobe Flash CC 2015 -> 2017
Adobe Illustrator CC 2014 -> 2017
Adobe Incopy CC 2014 -> 2017
Adobe InDesign CC 2014 -> 2017
Adobe Media Encoder CC 2014 -> 2017
Adobe Muse CC
Adobe Photoshop CC 2014 -> 2017
Phòng ánh sáng Adobe
Adobe Prelude CC 2014 -> 2017
Adobe Premiere Pro CC 2014 -> 2017

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 0.8.1:

Cập nhật cài đặt trước (2017) [gui]YÊU CẦU

OS X 10.7 trở lên

AMTEmu 0.8.1

Leave a Reply

Skip to toolbar