Analog – Tạo các bộ lọc và đường viền tuyệt đẹp cho ảnh

Jan 26, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Analog 2.0 Analog

Analog – Tạo các bộ lọc và đường viền tuyệt đẹp cho ảnh

Analog giúp bạn dễ dàng áp dụng các bộ lọc và đường viền tuyệt đẹp cho ảnh. Có rất nhiều bộ lọc thông minh và có thể dễ dàng chia sẻ với Flickr, Facebook, Picasa, Tumblr và CloudApp.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar