Antivirus Zap 3.8.6.4 – Quét và xóa phần mềm độc hại và phần mềm độc hại khác

Jan 23, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Antivirus Zap 3.8.6.4 Antivirus Zap phiên bản khác Antivirus Zap

Antivirus Zap 3.8.6.4 – Quét và xóa phần mềm độc hại và phần mềm độc hại khác

Antivirus Zap là một giải pháp toàn diện giúp quét và loại bỏ phần mềm độc hại và phần mềm độc hại khác khỏi máy Mac của bạn. Nó phát hiện các mối đe dọa hoặc các tệp đáng ngờ đã có trên máy Mac của bạn và bảo vệ bạn khỏi bị lộ trong tương lai.

Các tính năng :

Phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại và vi-rút để bảo vệ máy Mac của bạn
Quét nhanh:
Kiểm tra các vị trí có khả năng nhất cho phần mềm độc hại và phần mềm quảng cáo
Tùy thuộc vào số lượng tệp, quá trình quét mất khoảng 5-15 phút để hoàn thành
Quét bình thường:
Kiểm tra danh sách mở rộng của các vị trí có khả năng nhất bao gồm các thư mục Ứng dụng, Tải xuống, Máy tính để bàn, Tải xuống Thư, v.v.
Tùy thuộc vào số lượng tệp, quá trình quét mất khoảng một giờ hoặc hơn để hoàn thành
Quét toàn bộ:
Quét toàn diện mà kiểm tra toàn bộ hệ thống.
Tùy thuộc vào số lượng tệp, phải mất một giờ hoặc hơn để hoàn thành, lý tưởng cho việc quét qua đêm
Quét tùy chỉnh:
Chọn bất kỳ tập tin hoặc thư mục cụ thể để quét
Hoàn hảo cho các tập tin, thư mục và ổ đĩa USB đáng ngờ
Quét + Khôi phục trình duyệt:
Giống như Quét nhanh và cũng khôi phục trình duyệt internet bằng cách xóa tiện ích mở rộng, cookie và bộ nhớ cache
Tùy thuộc vào số lượng tệp, quá trình quét mất khoảng 10-30 phút để hoàn thành
Quét tất cả các ứng dụng và quy trình hiện có trong bộ nhớ
Quét tất cả các chương trình bắt đầu tự động bởi hệ thống
Phát hiện không chỉ macOS mà cả các mối đe dọa Windows và Linux. Bạn có thể quét Windows bootcamp, ổ đĩa ngoài và mạng để tìm phần mềm độc hại.
Tùy chọn để loại trừ các loại tệp nhất định không có khả năng gây ra mối đe dọa như các tệp hình ảnh, phim và âm thanh
Cũng tìm kiếm phần mềm độc hại trong kho lưu trữ (zip, pkg, v.v.) và bên trong các loại tệp khác nhau như pdf, pkg, zip, v.v.
Giao diện người dùng dễ sử dụng
Cập nhật cơ sở dữ liệu hàng ngày

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.8.6.4:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

OS X 10.10 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Antivirus Zap 3.8.6.4

https://www.fshare.vn/file/ZMT2I61EMMZT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung