AnyToISO – Tạo hình ảnh ISO từ nhiều loại tệp khác nhau

July 12, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE AnyToISO 3.9.6 AnyToISO phiên bản khác AnyToISO

AnyToISO – Tạo hình ảnh ISO từ nhiều loại tệp khác nhau

AnyToISO là trình tạo ISO cuối cùng cho Windows và Mac. Tạo ISO từ hầu hết mọi thứ, bao gồm tất cả các định dạng hình ảnh CD / DVD phổ biến trên Internet, đĩa CD / DVD / Blue-ray hoặc đơn giản là từ một thư mục cục bộ. Hoàn thành hỗ trợ dòng lệnh.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.9.6:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar