Application Wizard Giúp Truy Cập Nhanh Ứng Dụng, Tài Liệu & Thư Mục Macbook

July 31, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Application Wizard Cho Macbook Application Wizard 4.0.1

Application Wizard Giúp Truy Cập Nhanh Ứng Dụng, Tài Liệu & Thư Mục Macbook

Application Wizard cung cấp quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng, tài liệu, thư mục và đĩa. Nó cho phép bạn nhanh chóng mở, thoát và làm cho các ứng dụng hoạt động, chạy AppleScripts và giảm sự lộn xộn màn hình bằng cách bật chế độ một ứng dụng.

Với Trình hướng dẫn ứng dụng, bạn cũng có thể duyệt các ổ đĩa và thư mục yêu thích để nhanh chóng mở các mục kèm theo, đẩy và gắn đĩa, kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ và để dễ dàng truy cập các tài liệu và danh bạ gần đây.

Leave a Reply

Skip to toolbar