AtmosFX – Unliving Portraits – Tạo một thư viện ma quái đẹp & rùng rợn cho Halloween

Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE AtmosFX - Unliving Portraits AtmosFX - Unliving Portraits

AtmosFX – Unliving Portraits – Tạo một thư viện ma quái đẹp & rùng rợn cho Halloween

Tạo một thư viện ma quái gồm những bức chân dung kỹ thuật số đẹp đến mê hồn, có ba nhân vật cổ điển hồi sinh – và chết. Cho dù bạn hiển thị những tác phẩm nghệ thuật này trên TV, máy tính bảng hay chiếu chúng lên tường, mỗi ký tự cổ điển sẽ định nghĩa lại thuật ngữ “họ hàng”. Trang trí kỹ thuật số chân dung UnLiving thậm chí còn cho phép cả ba bức chân dung tương tác với nhau – tạo ra trải nghiệm Halloween rùng rợn thú vị.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar