Audio Hijack 3.6.4 – Ghi và tăng cường âm thanh từ bất kỳ ứng dụng nào

December 22, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Audio Hijack 3.6.4 GOOGLE DRIVE Audio Hijack 3.8.4 Audio Hijack phiên bản khác Audio Hijack

Audio Hijack 3.6.4 – Ghi và tăng cường âm thanh từ bất kỳ ứng dụng nào

Audio Hijack thay đổi mạnh mẽ cách bạn sử dụng âm thanh trên máy tính, cho phép bạn tự do nghe âm thanh khi bạn muốn và theo cách bạn muốn. Ghi lại và nâng cao bất kỳ âm thanh nào với Audio Hijack – đó là nền tảng của trải nghiệm âm thanh kỹ thuật số của bạn.

Audio Hijack sẽ cho phép bạn ghi lại bất kỳ âm thanh nào của ứng dụng, từ luồng Internet đến âm thanh DVD và mọi nơi ở giữa. Nếu máy của bạn có thể phát nó, Audio Hijack có thể ghi lại nó. Và đó không phải là tất cả – Audio Hijack cũng sẽ tăng cường bất kỳ âm thanh nào, bỏ các hiệu ứng âm thanh VST và AudioUnit tiêu chuẩn công nghiệp để làm cho âm nhạc của bạn trở nên tuyệt vời. Ghi lại. Nâng cao. Thưởng thức!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.8.4:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar