Back-In-Time 5.0.7 – Dễ Dàng Truy Cập Dữ Liệu Sao Lưu Time Machine Trên Macbook

August 16, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Pass Tải File: CAIDATWIN.NET Back-In-Time 4.0.2 Back-In-Time 5.0.7

Back-In-Time 5.0.7 – Dễ Dàng Truy Cập Dữ Liệu Sao Lưu Time Machine Trên Macbook

Back-In-Time cho phép người dùng vượt qua các khả năng phục hồi của Time Machine. Back-In-Time cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào tất cả dữ liệu được sao lưu bởi Time Machine.

Các tính năng bạn chỉ có thể thực hiện với Back-In-Time :

  • Hiển thị có bao nhiêu phiên bản của mỗi tài liệu có sẵn và khi chúng được lưu.
  • Hiển thị các mục đã bị xóa.
  • Kéo và thả để sao chép các mục ở bất cứ đâu.
  • Mở nhiều trình duyệt cùng một lúc.
  • Xử lý nhiều đĩa Time Machine.
  • Truy cập dữ liệu của Time Time Machine từ các máy Mac khác.
  • Xem trước các phiên bản khác nhau của mỗi tài liệu.
  • Và nhiều hơn nữa…

Leave a Reply

Skip to toolbar