Baldur’s Gate II Enhanced Edition – Game nhập vai hấp dẫn cho macbook

Sep 11, 2020
Games
GOOGLE DRIVE Baldur’s Gate II: Enhanced Edition 2.5.16.6 (21853) Baldur’s Gate II: Enhanced Edition phiên bản khác Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Baldur’s Gate II Enhanced Edition – Game nhập vai hấp dẫn cho macbook

Bị bắt cóc. Bị bỏ tù. Bị tra tấn. Pháp sư Irenicus giam giữ bạn trong thành trì của hắn, cố gắng tước bỏ quyền năng thuộc quyền khai sinh của bạn. Bạn có thể chống lại cái ác trong máu của bạn và từ bỏ vận mệnh đen tối đang chờ đợi bạn? Hay bạn sẽ nắm lấy bản chất quái dị của mình và lên thiên chức với tư cách là Chúa tể sát nhân mới?
Tiếp tục hành trình bắt đầu trong Baldur’s Gate: Enhanced Edition hoặc tạo một nhân vật hoàn toàn mới trong trò chơi nhập vai isometric Dungeons & Dragons này. Chạy trên phiên bản nâng cấp và cải tiến của Infinity Engine, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition bao gồm cuộc phiêu lưu gốc của Shadows of Amn, bản mở rộng Throne of Bhaal và nội dung hoàn toàn mới bao gồm bốn thành viên mới trong nhóm.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar