Bạn Muốn Tách Ảnh Từ Video Hãy Tải SnapMotion Cho Macbook

July 19, 2019
Graphics Design
1 0
SnapMotion SnapMotion 4.4.3 SnapMotion phiên bản khác

Bạn Muốn Tách Ảnh Từ Video Hãy Tải SnapMotion Cho Macbook

SnapMotion trên mac os là công cụ sáng tạo nhất và được sử dụng nhiều nhất để trích xuất hình ảnh từ video.

  • Ứng dụng cho phép bạn trích xuất các khung hình với độ chính xác và không làm giảm chất lượng.
  • Ứng dụng có thể phát video Youtube chỉ bằng cách nhập URL của họ và nhiều tính năng khác nữa

Leave a Reply

Skip to toolbar