BestZip – Phần mềm giải nén chuyên nghiệp mọi file trên mac

December 30, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE BestZip 2-Unarchive 1.4.0 BestZip phiên bản khác BestZip 2

BestZip – Phần mềm giải nén chuyên nghiệp mọi file trên mac

BestZip 2-Unarchive 7z & rar & zip 1.4.0 macOS

“BestZip 2 ″ có thiết kế hoàn toàn mới, trên cơ sở kế thừa tất cả các ưu điểm của“ BestZip, các chức năng mạnh mẽ hơn được bổ sung. Đồng thời, giao diện phần mềm cũng đơn giản và dễ sử dụng hơn.

“Giới thiệu phiên bản”

BestZip / BestZip Pro: Sản phẩm thế hệ đầu tiên, mạnh mẽ và ổn định, đã được nhiều người dùng khen ngợi.
BestZip 2: Được thiết kế lại trên cơ sở BestZip thế hệ đầu tiên, với giao diện ngắn gọn hơn, nhiều chức năng hơn, khả năng tương thích mạnh hơn và nhiều định dạng được hỗ trợ hơn.
BestZip Lite: Dung lượng nhẹ, chỉ có chức năng giải nén. Đây là phiên bản cơ bản của “BestZip 2” và không đắt.
“Định dạng được hỗ trợ”
Hỗ trợ giải nén tất cả các loại lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn: RAR, ZIP, 7z, gz, sit, tbz, tar, xar, lha, lzh, hqx, bin, macbin, as, bz2, bzip2, bz, xz, iso , cdi, nrg, mdf, z, taz, tar-z, lzma, xip, ace, arj, arc, pak, spk, vườn bách thú, lbr, lqr, lzr, pma, taxi, rpm, deb, alz, dd, cpt , hố, bây giờ, biển, exe, Msi, cpio, cpgz, Pax, Warc, ha, Adf, Adz, Dms, f, lzx, dcs, pkd, xms, zom, pp, nsa, sar, jar, nds, pkg , a, swf, pdf, alz, a01, b01, sfx

Khả năng tương thích: macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar