BetterTouchTool – Tùy chỉnh cử chỉ trên bàn di chuột cảm ứng đa điểm

Dec 19, 2019
Tools
GOOGLE DRIVE BetterTouchTool v3.402 FSHARE BetterTouchTool.v3.215 BetterTouchTool phiên bản khác Tải BetterTouchTool Cho Macbook

BetterTouchTool – Tùy chỉnh cử chỉ trên bàn di chuột cảm ứng đa điểm

BetterTouchTool bổ sung nhiều cử chỉ mới, có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho Magic Mouse, bàn di chuột MacBook đa chạm và Magic BetterTouchToolTrackpad. Cài macbook tại nhà quận 1 sẽ giúp bạn tải và cài đặt nhanh phần mềm tuỳ chỉnh chuột trên mac được nhiều tính năng hơn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar