Bluetail – Ứng dụng vẽ vector dễ sử dụng như AI

February 12, 2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Bluetail - Vector Designer 2.3.1 Bluetail - Vector Designer

Bluetail – Ứng dụng vẽ vector dễ sử dụng như AI

Bluetail là một ứng dụng vẽ vector dễ sử dụng được thiết kế đẹp mắt để giúp bạn tạo đồ họa vector đầy cảm hứng.

Bluetail có tất cả các công cụ, cung cấp cho bạn sức mạnh cho phép bạn vẽ bất kỳ loại hình dạng nào, minh họa kỹ thuật và nghệ thuật đẹp mắt.

Leave a Reply

Skip to toolbar