Bộ Hiệu Ứng Comic Essential Photoshop Action Chuyển Thành Tranh Nghệ Thuật

Jul 4, 2019
Plugin
0 0
Tải Comic Essential Photoshop Action Cho Macbook Comic Essential Photoshop Action

Bộ Hiệu Ứng Comic Essential Photoshop Action Chuyển Thành Tranh Nghệ Thuật

Bộ hiệu ứng Comic Essential Photoshop Action cho macbook chuyên nghiệp này sẽ biến ảnh của bạn thành một hiệu ứng nghệ thuật truyện tranh đẹp và tinh tế chỉ trong một cú nhấp chuột.Đã thử nghiệm và tối ưu hóa để hoạt động với Adobe Photoshop CS5-CC 2018 (trở lên)

 

 

Cập nhật mới nhất

Comments
  • good

    quangluonghairdesi July 11, 2019 5:49 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung