Bộ Microsoft Powerpoint 2016 – 2019 Bản Full Cho Macbook

July 11, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Microsoft Powerpoint Cho Macbook Microsoft Powerpoint 2019 16.35 Microsoft Powerpoint phiên bản khác

Bộ Microsoft Powerpoint 2016 – 2019 Bản Full Cho Macbook

Microsoft Office 2019 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành mac os x. Microsoft Office 2019 bao gồm các phiên bản mới nhất của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Exchange, SharePoint và Skype for Business, mỗi phiên bản là một công cụ thiết yếu trong văn phòng làm việc được vi tính hóa ngày nay. Nhưng thay vì phải cài đặt nguyên bộ mà không dùng tới làm nặng máy tính macbook. Bạn có thể tải ngay mình Microsoft Powerpoint mà cần dùng tới.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar