Bộ NeoOffice 2017 Cho Macbook Đọc File Word – Excel – Powerpoint Chuẩn

July 18, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
NeoOffice 2017.20 NeoOffice phiên bản khác NeoOffice

Bộ NeoOffice 2017 Cho Macbook Đọc File Word – Excel – Powerpoint Chuẩn

NeoOffice là một bộ ứng dụng văn phòng dành cho Mac dựa trên OpenOffice và LibreOffice . Với NeoScript, bạn có thể xem, chỉnh sửa và lưu tài liệu OpenOffice, tài liệu LibreScript và các tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint đơn giản.Macbook bạ mới mua chưa có gì,bạn chỉ cần đọc và chỉnh sửa sơ các file văn bản thì NeoOffice 2017 gọn nhẹ sẽ giúp bạn làm được mọi việc.

Leave a Reply

Skip to toolbar