Bộ Plugin Màu Sắc Metropolitan Cho Lightroom & Photoshop Preset Mac Os

July 2, 2019
Plugin
0 0
Tải Metropolitan Lightroom/Photoshop Presets Cho Macbook Metropolitan Lightroom/Photoshop Presets

Bộ Plugin Màu Sắc The Preset Factory – Metropolitan Cho Lightroom & Photoshop Preset Mac Os

Plugin Metropolitan Cho Lightroom & Photoshop Preset trên hệ điều hành mac os tiếp tục làm cho người chỉnh sửa ảnh có những tác phẩm với màu sắc rực rỡ hơn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar