BookMacster – Đồng bộ & quản lý các bookmarks dễ dàng hơn

February 4, 2021
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE BookMacster 2.11.4 BookMacster

BookMacster – Đồng bộ & quản lý các bookmarks dễ dàng hơn

BookMacster là trình quản lý dấu trang dành cho máy Mac của bạn, hoạt động tốt với iCloud, Đăng nhập vào Chrome và Firefox Sync. Nó có thể được sử dụng theo ba cách hoặc cả ba:

Quản lý Dấu trang của Trình duyệt. Thêm bảng chữ cái và gắn thẻ. Xác minh, sửa lỗi lừa đảo, củng cố.
Đồng bộ hóa nhiều trình duyệt. Đồng bộ hóa dấu trang của Safari Firefox, Chrome, v.v. giữa tất cả các thiết bị của bạn.
Trực tiếp. Giữ các dấu trang của bạn trong một cửa hàng trung tâm, có thể truy cập được trong các trình duyệt web.

Leave a Reply

Skip to toolbar