Breaks for Eyes – Lời nhắc phá vỡ

July 24, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Breaks for Eyes 2.0.0 Breaks for Eyes phiên bản khác Breaks for Eyes

Breaks for Eyes  – Lời nhắc phá vỡ

Breaks for Eyes là một ứng dụng Mac nhắc nhở bạn nghỉ ngơi ngắn sau mỗi 20 phút. Đó là một cách đã được chứng minh để tránh mỏi mắt & máy tínhhội chứng thị lực (CVS)

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.0.0:

  • Sửa chữa nhỏ

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • macOS 10.13 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar