Brochure Maker – Hỗ trợ thiết kế các tài liệu quảng cáo đẹp và hiệu quả

February 12, 2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Brochure Maker 1.1 Brochure Maker

Brochure Maker – Hỗ trợ thiết kế các tài liệu quảng cáo đẹp và hiệu quả

Brochure Maker là cách dễ nhất để thiết kế các tài liệu quảng cáo đẹp và hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Với các công cụ thiết kế kéo và thả trực quan, bạn sẽ tạo ra các tài liệu quảng cáo tuyệt đẹp trong vài phút – ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm thiết kế trước đó.

Ứng dụng này loại bỏ thách thức trong việc thiết kế và định dạng một tập tài liệu quảng cáo. Chỉ cần chọn một kiểu gấp, sau đó thiết kế từng bảng điều khiển riêng lẻ. Khi bạn sẵn sàng in, ứng dụng sẽ tự động tập hợp các bảng của bạn thành một tài liệu sẵn sàng gấp lại.

Leave a Reply

Skip to toolbar