Bumpr – Chọn vị trí để mở các liên kết dễ dàng & giao diện đẹp

August 14, 2020
Tools
0 0
GOOGLE DRIVE Bumpr 1.3.6 Bumpr phiên bản khác Bumpr

Bumpr – Chọn vị trí để mở các liên kết dễ dàng & giao diện đẹp

Bumpr là một ứng dụng Mac đẹp, tiện dụng cho phép bạn chọn vị trí để mở các liên kết. Bất cứ khi nào bạn nhấp vào một liên kết web, một menu nhỏ gọn, trang nhã sẽ bật lên ngay tại vị trí và cho phép bạn chọn trình duyệt để mở liên kết đó. Bumpr cũng hoạt động với các liên kết thư.

Bumpr đặc biệt hiệu quả nếu bạn sử dụng nhiều trình duyệt để chạy các tài khoản Google riêng biệt, để kiểm tra trên nhiều trình duyệt, để hạn chế một số loại hoạt động duyệt web nhất định đối với một số trình duyệt nhất định và hơn thế nữa. Việc xử lý email của nó rất tốt nếu bạn sử dụng các ứng dụng email riêng biệt cho các tài khoản email khác nhau.

Leave a Reply

Skip to toolbar