Business Card Composer – Phần mềm tạo và in danh thiếp

February 12, 2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Business Card Composer 5.2 Business Card Composer

Business Card Composer – Phần mềm tạo và in danh thiếp

Business Card Composer là phần mềm cho phép bạn tạo và in danh thiếp hoặc danh thiếp cá nhân Bộ sưu tập hình ảnh và thiết kế chuẩn bị sẵn giúp bạn dễ dàng tạo danh thiếp của riêng mình. Các công nghệ Mac hoàn toàn mới mở rộng khả năng của người dùng khi làm việc với đồ họa và văn bản (độ mờ, mặt nạ, tô màu được phân loại và hơn thế nữa). Tích hợp đầy đủ với chức năng hệ thống OS X cho phép sử dụng thông tin cá nhân cho các thẻ từ Sổ địa chỉ Apple. Business Card Composer cho phép in thẻ trên kho giấy cụ thể từ các nhà sản xuất trên toàn thế giới hoặc giấy tùy chỉnh.

Leave a Reply

Skip to toolbar