BusyWorksBeats Dark Trap Expansion For Hermes VST – Plugin âm thanh hay

February 24, 2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE BusyWorksBeats Dark Trap Expansion For Hermes VST

BusyWorksBeats Dark Trap Expansion For Hermes VST – Plugin âm thanh hay

Dark Twisted Sound Fantasies tùy chỉnh dành cho các nhịp bẫy của bạn.

Dark Bells Chuông
Sinister được điều chỉnh cho khủng bố. Biến đổi nhịp bẫy của bạn với
những âm thanh kêu gọi khủng bố này.

Dark Guitars
Những cây guitar mới mà bạn có thể thêm vào nhịp bẫy của mình để tăng thêm lợi thế.

Dark Pads
Nghĩ ra các miếng đệm bẫy cho nhịp và hợp âm nền của bạn.

Âm
trầm tối Tùy chỉnh tạo âm trầm để làm sống động các nhịp bẫy của bạn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar