BusyWorksBeats RARE Expansion For Hermes VST – Âm thanh độc cho nghệ sĩ

February 24, 2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE BusyWorksBeats RARE Expansion For Hermes VST

BusyWorksBeats RARE Expansion For Hermes VST – Âm thanh độc cho nghệ sĩ

TẤT CẢ CÁC ÂM THANH MỚI TỪ TỔNG HỢP HIẾM

RARE Bells Chuông
nham hiểm được điều chỉnh để chống khủng bố. Biến đổi nhịp bẫy của bạn với
những âm thanh kêu gọi khủng bố này.

RARE Flutes
Những cây đàn mới bạn có thể thêm vào các nhịp bẫy của mình để có thêm lợi thế.

Những
miếng đệm HIẾM Hãy nghĩ ra những miếng đệm bẫy cho nhịp và hợp âm nền của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar