Cách sửa lỗi cài đặt ứng dụng mac bị hỏng

Cách sửa lỗi cài đặt ứng dụng mac bị hỏng

Hầu hết những người mới sử dụng Mac không biết về điều này và luôn hỏi phải làm gì, thông báo ở trên hoặc thông báo ứng dụng bị hỏng xuất hiện khi bạn đang cố gắng cài đặt Ứng dụng hoặc Trò chơi từ bên ngoài AppStore.

Bất kỳ cách nào để giải quyết điều này theo các hướng dẫn sau:

1- Mở System Preferences của bạn.

2- Nhấp vào Security & Privacy.

3- Sau đó, trên tab General, Nhấp vào “Click on the lock to make changes”


4 – Sau đó, bên dưới chọn “Anywhere”


5- Xong !!

Bây giờ bạn có thể tải xuống bất kỳ Ứng dụng hoặc Trò chơi nào từ caidatwin.net và chạy nó mà không gặp vấn đề gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung