Cách Tắt GateKeeper Helper Trên Mac Chạy Mọi Ứng Dụng Bên Thứ 3

January 30, 2020
Hướng Dẫn Sử Dụng Macbook
0 0
GateKeeper Helper GateKeeper Helper GateKeeper Helper

Cách Tắt GateKeeper Helper Trên Mac Chạy Mọi Ứng Dụng Bên Thứ 3

Đây là một công cụ hữu ích cho cả Người dùng Pro & Newbie cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

Vô hiệu hóa nghĩa là GateKeeper của bạn
Kích hoạt nghĩa là GateKeeper của bạn
Cho phép ứng dụng đơn vào ByPass Nghĩa là GateKeeper
Tự ký một ứng dụng có nghĩa là

Tùy chọn 1 : Vô hiệu hóa nghĩa là GateKeeper của bạn

Bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa người gác cổng của mình >> Tốt cho người dùng chuyên nghiệp.

Tùy chọn 2 : Kích hoạt nghĩa là GateKeeper của bạn

Bạn hoàn toàn có thể kích hoạt người gác cổng của mình >> Tốt cho người dùng Newbie.

Tùy chọn 3 : Cho phép ứng dụng đơn vào ByPass Nghĩa là GateKeeper

Nếu bạn không muốn vô hiệu hóa hoàn toàn người gác cổng của mình thì hãy cho phép một ứng dụng riêng lẻ vượt qua nó >> Được đề xuất cho tất cả người dùng.

Tùy chọn 4 : Tự ký một ứng dụng có nghĩa là

Nếu bạn không muốn tắt SIP và ứng dụng của bạn khá bất ngờ, đặc biệt là theo macOS gần đây, hãy thử Tự ký ứng dụng của bạn bằng tùy chọn này.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.0:

Phát hành lần đầu.

YÊU CẦU

OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar