Carbon Copy Cloner – Ứng dụng hỗ trợ copy nhanh & backup ổ đĩa cho macbook

July 12, 2019
Application
0 0
FSHARE Carbon Copy Cloner 5.1.16 GOOGLE DRIVE Carbon Copy Cloner 5.1.25.6155 Carbon Copy Cloner phiên bản khác Tải Carbon Copy Cloner Cho Macbook

Carbon Copy Cloner – Ứng dụng hỗ trợ copy nhanh & backup ổ đĩa cho macbook

Carbon Copy Cloner trên máy tính hỗ trợ sao chép tốt hơn so với cách copy thông thường. Giả sử một ngày : máy Mac của bạn mở không lên, treo táo và tất cả những gì bạn lo lắng là làm sao để lấy dữ liệu trong ổ cứng ra ngoài. Với các bản sao lưu thông thường, bạn sẽ dành cả ngày để sao chép và copy lại tất cả dữ liệu.

Với Carbon Copy Cloner, dữ liệu của bạn và dữ liệu của hệ điều hành đều được lưu giữ trên một ổ đĩa có thể khởi động, sẵn sàng hỗ trợ bạn khắc phục nhanh.

Leave a Reply

Skip to toolbar