Cardhop 1.3.2 – Quản Lý Danh Bạ Của Bạn Trên Macbook Dễ Dàng

Aug 16, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Pass Tải File: [CAIDATWIN.NET] Cardhop 1.0.1 Cardhop 1.0.2 Cardhop 1.0.4 Cardhop 1.0.5 Cardhop 1.0.6 Cardhop 1.0.7 Cardhop 1.1 Cardhop 1.1.2 Cardhop 1.1.3 Cardhop 1.1.4 Cardhop 1.1.5 Cardhop 1.1.6 Cardhop 1.2 Cardhop 1.2.1 Cardhop 1.2.2 Cardhop 1.2.3 Cardhop 1.2.4 Cardhop 1.2.5 Cardhop 1.3 Cardhop 1.3.1 Cardhop 1.3.2

Cardhop 1.3.2 – Quản Lý Danh Bạ Của Bạn Trên Macbook Dễ Dàng

Cardhop cho phép bạn tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa và tương tác với các liên hệ của bạn một cách thú vị và tương tác. Chỉ cần gõ những gì bạn muốn và Cardhop sẽ tìm ra nó.

Các tính năng :

  • Tìm kiếm: Ngay lập tức tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm bằng cách nhập tên hoặc chi tiết và để Cardhop xử lý phần còn lại.
  • Thêm hoặc chỉnh sửa: Thêm liên hệ mới hoặc chỉnh sửa danh bạ hiện có một cách dễ dàng và đơn giản. Chỉ cần nhập tên của liên hệ cùng với các chi tiết của họ và sau đó quan sát nụ cười trên khuôn mặt của bạn.
  • Act: Cách tương tác cũ với các liên hệ của bạn cần nhiều bước để thực hiện các hành động bạn muốn. Tất cả điều này thay đổi với Cardhop. Sau khi bạn thử Cardhop, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn từng làm theo cách cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *