Cardhop – Quản lý danh bạ của bạn

December 19, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Cardhop 1.3.8 FSHARE Cardhop 3.3 Cardhop phiên bản khác

Cardhop – Quản lý danh bạ của bạn

Cardhop cho phép bạn tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa và tương tác với các liên hệ của bạn một cách thú vị và tương tác. Chỉ cần gõ những gì bạn muốn và Cardhop sẽ tìm ra nó.

Các tính năng :

Tìm kiếm: Ngay lập tức tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm bằng cách nhập tên hoặc chi tiết và để Cardhop xử lý phần còn lại.
Thêm hoặc chỉnh sửa: Thêm liên hệ mới hoặc chỉnh sửa danh bạ hiện có một cách dễ dàng và đơn giản. Chỉ cần nhập tên của liên hệ cùng với các chi tiết của họ và sau đó quan sát nụ cười trên khuôn mặt của bạn.
Act: Cách tương tác cũ với các liên hệ của bạn cần nhiều bước để thực hiện các hành động bạn muốn. Tất cả điều này thay đổi với Cardhop. Sau khi bạn thử Cardhop, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn từng làm theo cách cũ.

Phiên bản Cardhop 1.3.7:

Cardhop sẽ yêu cầu bạn ủy quyền lại tài khoản G Suite của mình nếu quyền truy cập API quản trị viên của Google bị vô hiệu hóa bởi tổ chức của bạn
Đã thêm tùy chọn Sao chép Ảnh khi nhấp vào ảnh của liên hệ
Cải thiện chỉnh sửa các trường sinh nhật thay thế
Đã khắc phục sự cố có thể xảy ra khi in phong bì
Sửa chữa và cải tiến khác nhau

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar