Character Tool for After Effects MacOS – Công cụ đa năng cho làm phim

October 22, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Character Tool 1.0.6 Character Tool phiên bản khác Character Tool

Character Tool for After Effects MacOS – Công cụ đa năng cho làm phim

Một công cụ đa năng dành cho các họa sĩ hoạt hình nhân vật. Nó chứa các công cụ gian lận, công cụ thúc đẩy quy trình làm việc và một loạt các cài đặt trước chuyển động thứ cấp.

Tải xuống
Một công cụ đa năng dành cho người làm hoạt hình nhân vật. Nó chứa các chức năng cho các nhân vật gian lận và điều chỉnh diện mạo của họ, bộ tăng quy trình làm việc và một loạt các cài đặt trước chuyển động phụ.

Character Tool được phát triển bởi Motion Design School để trở thành công cụ đồng hành cho Khóa học Khoa học về Hoạt hình Nhân vật của Markus Magnusson (hay còn gọi là Motion Markus). Khóa học bao gồm một giấy phép 6 tháng miễn phí.

Leave a Reply

Skip to toolbar