Cheetah3D 7.4.2 – Phần mềm không thể thiếu cho dân làm phim hoạt hình

February 10, 2020
Graphics Design
0 0
Cheetah3D 7.4.2 GOOGLE DRIVE Cheetah3D 7.4.2 Cheetah3D phiên bản khác Cheetah3D

Cheetah3D 7.4.2 – Phần mềm không thể thiếu cho dân làm phim hoạt hình

Cheetah3D là gói mô hình, kết xuất và hoạt hình 3D gọn gàng, nhanh chóng và thanh lịch với đường cong dễ học. Nó được viết từ nền tảng trong ca cao và cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ như mô hình hóa bề mặt phân khu, hệ thống hoạt hình nhân vật dựa trên khớp, mục tiêu hình thái, tháo gỡ UV, vẽ kết cấu, nhập PDF, HDRI, phóng xạ, kết xuất, v.v.

Khả năng mở rộng Cheetah3D với JavaScripts và hỗ trợ cho nhiều định dạng tệp phổ biến làm tròn bộ tính năng của nó.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 7.4.2:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.6.8 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar