Chuyên Gia Prizmo Trên Macbook Đổi Ảnh Scan Thành Văn Bản Word

July 31, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
FSHARE Prizmo Pro 3.7.2 GOOGLE DRIVE Prizmo Pro 4.0.3 Tải Prizmo Pro Cho Macbook

Chuyên Gia Prizmo Trên Macbook Đổi Ảnh Scan Thành Văn Bản Word

Prizmo chắc chắn có thể hoạt động như máy quét duy nhất của tôi. Nhưng, nó thực sự không chỉ là một máy quét, nó có thể được sử dụng trên bất cứ thứ gì. Nếu bạn thấy một poster phim hoặc một quảng cáo mà bạn thích và muốn ghi lại, chỉ cần chụp ảnh và Prizmo sẽ giúp bạn về phối cảnh, cắt xén và mọi thứ khác.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar