Cleaner for Xcode 3.1.1 – Loại bỏ các tệp Xcode không mong muốn và không dùng nữa

June 23, 2020
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Cleaner for Xcode 4.0.4 Cleaner for Xcode phiên bản khác Cleaner for Xcode

Cleaner for Xcode 3.1.1 – Loại bỏ các tệp Xcode không mong muốn và không dùng nữa

Ứng dụng này giúp bạn tạo Xcode nhanh hơn bằng cách xóa các tệp không mong muốn và không dùng nữa.

Bạn có thể chạy trình dọn dẹp hàng tuần hoặc hàng tháng để giữ sức khỏe thư mục nhà phát triển của bạn và để tiết kiệm thêm dung lượng đĩa.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.1.1:

  • sữa lỗi

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • macOS 10.15 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar