CollageIt Pro – Phần mềm tạo ảnh ghép dễ sử dụng

August 21, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE CollageIt 3 Pro 3.6.2 CollageIt 3 Pro phiên bản khác CollageIt 3 Pro

CollageIt Pro – Phần mềm tạo ảnh ghép dễ sử dụng

CollageIt là một trình tạo ảnh ghép dễ sử dụng, giúp tạo ảnh ghép tự động. Chỉ có ba bước đểẢnh ghép: 3tạo ảnh ghép tuyệt đẹp của bạn: thêm ảnh, thiết lập các thông số và tạo bản xem trước ảnh ghép và lưu ảnh ghép ở định dạng ảnh bạn đã chọn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.6.2:

Sửa lỗi nhỏ.

YÊU CẦU

Intel, bộ xử lý 64-bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar