Colorful Folders 2.1.0 – Tùy chỉnh, thiết kế và nâng cao các biểu tượng thư mục của bạn

February 1, 2020
Graphics Design
0 0
Colorful Folders 2.1.0 Colorful Folders phiên bản khác Colorful Folders

Colorful Folders 2.1.0 – Tùy chỉnh, thiết kế và nâng cao các biểu tượng thư mục của bạn

Thư mục đầy màu sắc cung cấp rất nhiều thư mục đẹp, và cung cấp chức năng của thư mục ngẫu nhiên, nó sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị. Cách sử dụng rất đơn giản: Kéo thư mục từ Finder vào trung tâm ứng dụng, sau đó Chọn thư mục bạn muốn, rồi bấm nút áp dụng, Nó có thể thay đổi kiểu của thư mục.

Tính năng :

Đơn giản và dễ sử dụng
Cung cấp rất nhiều thư mục đẹp
Cung cấp chức năng của thư mục ngẫu nhiên (thư mục tạo ngẫu nhiên, có thể có bất ngờ bất ngờ)
Cung cấp các chức năng tùy chỉnh Bạn có thể thiết kế các thư mục yêu thích của mình, cung cấp nhiều clip art và bạn có thể kéo clip art những gì bạn muốn từ Finder, nhưng cần phải mua

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.1.0:

Thêm nhiều yếu tố Giáng sinh

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar