ColorWell 7.1.7 – Vào macOS Color Wheel bằng phím tắt tức thì

March 10, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE ColorWell 7.2.6 FSHARE ColorWell 7.1.7 ColorWell phiên bản khác ColorWell

ColorWell 7.1.7 – Vào macOS Color Wheel bằng phím tắt tức thì

ColorWell cung cấp quyền truy cập tức thì vào macOS Color Wheel bằng cách định cấu hình các phím nóng. Tạo Bảng màu không giới hạn với quyền truy cập nhanh vào tất cả thông tin màu và trên thế hệ mã để phát triển ứng dụng. Dễ dàng tạo Bảng màu từ bất kỳ (các) hình ảnh nguồn nào thông qua kéo và thả.

ColorWell cũng tuyệt vời để chuyển đổi nhanh hex / rgb / hsl / hsb / Lab / cmyk hoặc colorpicker thành mã sẵn sàng NSColor / UIColor Objective-C hoặc Swift.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản ColorWell 7.2.6:

Cập nhật bản quyền

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar