Combo Cleaner – Trình tối ưu hóa hệ thống và chống vi-rút

GOOGLE DRIVE Combo Cleaner v1.3.5 FSHARE Combo Cleaner v1.3.2 Combo Cleaner phiên bản khác Combo Cleaner

Combo Cleaner – Trình tối ưu hóa hệ thống và chống vi-rút

Combo Cleaner là một trình tối ưu hóa hệ thống và chống vi-rút được tạo bởi một công ty có tên RCS LT. Ứng dụng này chạy trên máy tính Mac và hoạt động với tất cả các hệ điều hành Mac gần đây, bao gồm Yosemite, El Capitan và Sierra. Ứng dụng này có một cách tiếp cận khác so với các bộ phần mềm chống vi-rút truyền thống. Cũng như chức năng chống vi-rút, Combo Cleaner bao gồm trình dọn đĩa, trình tìm tệp lớn, trình tìm tệp trùng lặp, trình quét riêng tư và trình gỡ cài đặt ứng dụng. Ứng dụng này có thể được sử dụng để dọn dẹp các máy tính của các mối đe dọa bảo mật và giải phóng không gian đĩa đáng kể bị lộn xộn bởi các tệp dư thừa. Mặc dù máy tính Mac được cho là an toàn hơn các hệ thống Windows, nhưng một giải pháp chống vi-rút đáng tin cậy là tối quan trọng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar