Công Cụ Chặn Quảng Cáo Adguard Cho Mac Os X Hiệu Qủa Nhất

Jun 29, 2019
Bảo Mật - Diệt Virus
10 0
GOOGLE DRIVE Adguard 2.5.0 (887) Nightly Adguard phiên bản khác Tải Adguard Cho Macbook

Công Cụ Chặn Quảng Cáo Adguard Cho Mac Os X Hiệu Qủa Nhất

AdGuard là trình chặn quảng cáo độc lập đầu tiên trên thế giới dành cho Mac. Phần mềm chặn quảng cáo của chúng tôi cung cấp nhiều hơn bất kỳ tiện ích mở rộng trình duyệt nào có thể: nó biết cách chặn tất cả các loại quảng cáo trong tất cả các trình duyệt và ngay cả trong các ứng dụng khác, bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên đường đi.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.