Currencier 2.4.2 – Tiện ích chuyển đổi tiền tệ

Jan 28, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Currencier 2.4.2 Currencier phiên bản khác Currencier

Currencier 2.4.2 – Tiện ích chuyển đổi tiền tệ

Currencier là một công cụ chuyển đổi của hơn 180 loại tiền tệ theo mọi hướng. Một tính năng đặc biệt là thiết kế thanh lịch và hiện đại, dễ nhập, giao diện rõ ràng và thân thiện.

Nhờ máy tính tích hợp, bạn có thể tính toán số tiền đầu vào để chuyển đổi khi nhập mà không cần vào máy tính của bên thứ ba. Để thực hiện việc này, chỉ cần vuốt bàn phím nhập sang trái và máy tính sẽ được hiển thị.

Nếu bạn thích thiết kế tối, thì nó được thiết kế cho bạn!

Currencier là một trợ lý tuyệt vời để mua sắm ở nước ngoài, và nhờ vào tiện ích trong trung tâm thông báo, bạn sẽ luôn nhận thức được tỷ giá hối đoái hiện tại mà không cần phải mở ứng dụng.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.4.2:

Đã thêm tiền điện tử Prizm (PZM)

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Currencier 2.4.2

https://www.fshare.vn/file/MKOGX3B49PHZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung