CV Resume Templates for Pages – 100 Mẫu Sơ yếu lý lịch & CV cho các Trang

February 17, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE CV Resume Templates for Pages 1.2 CV Resume Templates for Pages

CV Resume Templates for Pages – 100 Mẫu Sơ yếu lý lịch & CV cho các Trang

  • Hơn 100 Mẫu Sơ yếu lý lịch & CV cho các Trang.
  • Được tạo ra bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp sau khi nghiên cứu thị trường thích hợp để chúng tôi biết những gì nhà tuyển dụng muốn xem.
  • Một sự đa dạng hoàn chỉnh, bao gồm hầu hết tất cả các ngành nghề.
  • Dễ dàng tùy chỉnh và chỉnh sửa
  • Được thiết kế cho Pages cho Mac
  • Lưu ý: Cần có phiên bản MacOS & Pages mới nhất.

Leave a Reply

Skip to toolbar